Ochrana osobních údajů

Úvod » Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů / GDPR

GDPR
Správce:
Jaroslava Vránová
Na Štamberku 36/10 8, Praha Ďáblice, PSČ 182 00
IČ 69493260* DIČ CZ7551253105 neplátce DPH

Spisová značka:
C 188032 vedená u Městského soudu v Praze

Vážení zákazníci,
protože jsme i doposud dodržovali pravidla na ochranu Vašich údajů /viz níže registrace u ÚOOÚ/, budeme v tom i nadále pokračovat.
Shromažďujeme jen ty údaje, které jsou nutné ke správnému zpracování a vyřízení objednávky. Veškerá data máme řádně zabezpečena.
Údaje "nad rámec" žádné neshromažďujeme, ani nepotřebujeme. Není tedy nutné znovu cokoliv dsouhlasovat.

Žádné údaje nepředáváme 3. osobám k marketingovým či jiným účelům. Výjimkou jsou samozřejmě dopravci, protože jinak není možné přes kurýrní firmy /v našem případě Geis, Česká pošta, PPL/ zboží doručit.
***
Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem tj. Jaroslavou Vránovou včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností Správcem. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
V případě cookies: Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce.

Vaše údaje tedy zpracováváme z důvodu plnění smlouvy nebo souhlasu, který jste nám udělili. E-mailové nabídky pak rozesíláme podle Vašeho nastavení, a proto Vám od nás do schránky nechodí nevyžádané e-maily. Své preference si můžete samozřejmě kdykoliv změnit ve své registraci nebo pomocí odkazu v patičce každého e-mailu. Jestliže jste se současným stavem spokojení, není potřeba nic upravovat. Váš souhlas můžete samožřejmě kdykoliv zrušit, což nebude mít vliv na zákonnost zpracování, které bylo realizováno před zrušením

Vše v souladu se zákonem. Údaje nejsou poskytovány třetím osobám. Jsou určeny ke správnému zpracování objednávky a následně daňovému dokladu a přepravě, v případě zájmu k zaslání informací /tj. registrace/.
 

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
Společnost  je registrovaným správcem osobních údajů, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.
Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží /jméno, adresa, popř. telefon/.
Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.